UA-100689472-1

Glemt detaljer?

Om os

Efterårsundervisningen starter mandag d.7.8.2023 og slutter fredag d.16.12.2023

 

Vi holder Efterårsferie mandag d.16.10.2023 – fredag d.20.10.2023 (begge dage inkl.)

 

 

Deltagerbetaling

Folkeoplysningsloven kræver, at elever i fritidsskoler skal bidrage til udgifter vedr. lærerlønninger, husleje, kontorhold, revision og undervisningsmaterialer.

Prisen for et kursus på 18 undervisningsdage á 2 lektioner er kr. 1300,- og for 4 lektioner er prisen kr. 2600,- Pris for kørsel er kr. 2600,- for alle ugerne. Al undervisning foregår på Afasiskolen Lyshøjgårdsvej 43 2500 Valby (Undtagen Bassintræning som koster kr. 1300.-)

 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at sætte penge ind på vores konto 6515 3050501395. Skriv venligst omhyggeligt med hold, cpr.nr og telefonnr.

 

 

For at holdet kan blive oprettet, skal der være 3 tilmeldte.

Efter denne dato, er det kun muligt at tilmelde sig i banken.

 

Skolens telefon nr. er 6010 4155, der er telefontid mandag - fredag ml.10.00 –13.00

 

5 ugers sommerskole i ugerne: 26,27,28,29,30

kr. 200 pr. hold 3 dage om ugen. Få info hos Hanne eller Lone

 

 

TOP